TK1 ติวเข้มช้างเผือก ทอ.โครงการพิเศษ ทบ. ปี 64

169 ผู้เรียนที่กำลังเรียน

หัวข้อหลักสูตร

ติวเข้มวิชาฟิสิกส์
01 ฟิสิกส์ 02:08:00
02 ฟิสิกส์ 01:46:00
03 ฟิสิกส์ 01:43:00
04 ฟิสิกส์ 01:45:00
05 ฟิสิกส์ 01:51:00
06 ฟิสิกส์ 01:54:00
07 ฟิสิกส์ 01:48:00
08 ฟิสิกส์ 01:58:00
09 ฟิสิกส์ 01:51:00
ติวเข้มวิชาชีววิทยา
01 ชีววิทยา 02:13:00
02 ชีววิทยา 02:01:00
03 ชีววิทยา 01:58:00
04 ชีววิทยา 02:00:00
05 ชีววิทยา 01:53:00
06 ชีววิทยา 02:10:00
07 ชีววิทยา 00:30:00
08 ชีววิทยา 00:28:00
09 ชีววิทยา 00:11:00
ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษ
01 ภาษาอังกฤษ 02:01:00
02 ภาษาอังกฤษ 01:50:00
03 ภาษาอังกฤษ 01:47:00
04 ภาษาอังกฤษ 01:49:00
05 ภาษาอังกฤษ 01:50:00
06 ภาษาอังกฤษ 01:48:00
07 ภาษาอังกฤษ 01:47:00
08 ภาษาอังกฤษ 01:44:00
09 ภาษาอังกฤษ 01:54:00
10 ภาษาอังกฤษ 01:54:00
11 ภาษาอังกฤษ 01:50:00
12 ภาษาอังกฤษ 01:51:00
13 ภาษาอังกฤษ 01:46:00
14 ภาษาอังกฤษ 01:44:00
15 ภาษาอังกฤษ 01:38:00
16 ภาษาอังกฤษ 01:53:00
ติวเข้มวิชาเคมี
01 เคมี 01:48:00
02 เคมี 00:38:00
03 เคมี 02:03:00
04 เคมี 01:59:00
05 เคมี 01:57:00
06 เคมี 01:56:00
07 เคมี 01:52:00
ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์
01 คณิตศาสตร์ 01:48:00
02 คณิตศาสตร์ 02:08:00
03 คณิตศาสตร์ 02:16:00
04 คณิตศาสตร์ 02:16:00
05 คณิตศาสตร์ 00:15:00
06 คณิตศาสตร์ 01:40:00
07 คณิตศาสตร์ 02:24:00
08 คณิตศาสตร์ 02:17:00
09 คณิตศาสตร์ 02:18:00
10 คณิตศาสตร์ 02:01:00
11 คณิตศาสตร์ 02:20:00
12 คณิตศาสตร์ 02:10:00
13 คณิตศาสตร์ 01:58:00
14 คณิตศาสตร์ 02:18:00
15 คณิตศาสตร์ 02:35:00
16 คณิตศาสตร์ 02:43:00
17 คณิตศาสตร์ 02:38:00
18 คณิตศาสตร์ 02:18:00
19 คณิตศาสตร์ 03:03:00
ติวเข้มวิชาภาษาไทย
01 ภาษาไทย 01:52:00
02 ภาษาไทย 01:53:00
03 ภาษาไทย 01:11:00
04 ภาษาไทย 00:20:00
05 ภาษาไทย 01:35:00
06 ภาษาไทย 01:56:00
07 ภาษาไทย 02:00:00
08 ภาษาไทย 00:48:00
09 ภาษาไทย 00:14:00

รีวิวคอร์สเรียน

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียน160 SEATS LEFT
  • 13,800฿ 9,999฿
  • 180 วัน
  • 5 วัน, 4 ชั่วโมง
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 095-495-4487
  • Line : @cadet-tutor

สถาบันกวดวิชา CADET-TUTOR

จากความตั้งใจสู่ความสำเร็จ…เราพิสูจน์แล้ว ด้วยเปอร์เซ็นต์สอบติดสูงสุดในประเทศ 5 ปีซ้อน! เริ่มต้นกับเรา ณ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความพร้อมสูงสุด…ช่องทางพูดคุยและติดตามเรา

©Cadet-Tutor. All rights reserved.