C601 (เคมี ม.6 เทอม1)

ไฟฟ้าเคมี, ปฏิกิริยารีดอกซ์, ความแรงของตัวรีดิวซ์ ออกซิไดซ์, เซลล์ไฟฟ้าเคมี, การเขียนแผนผังเซลล์กัลป์วานิก, การหาศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ประโยชน์ของการแยกสลายด้วยไฟฟ้า

1 ผู้เรียนที่กำลังเรียน

หัวข้อหลักสูตร

C601 (เคมี ม.6 เทอม1)
ไฟฟ้าเคมี-พื้นฐานไฟฟ้า
EP.1 เลขออกซิเดชัน FREE 01:54:00
EP.2 ความแรงตัวออกซิไดซ์ 00:17:00
EP.3 ความแรงตัวออกซิไดซ์ 00:12:00
EP.4 การดุลสมการโดยใช้ครึ่งเซลล์ 00:36:00
EP.5 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน 00:30:00
EP.6 เซลล์กัลวานิก 02:23:00
EP.7 เซลล์อิเล็กโทนไลต์ -การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 00:28:00
EP.8 ไฟฟ้าเคมี 00:25:00
EP.9 ไฟฟ้าเคมี 00:54:00
EP.10 ไฟฟ้าเคมี 01:54:00
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน
EP.1 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 01:54:00
EP.2 เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน 00:31:00
EP.3 ปิโตรเลียม ถ่านหิน 01:02:00
EP.4 พอลิเมอร์ 01:58:00
EP.5 มลพิษจากการใช้่เชื้อเพลิง 00:49:00
EP.6 ตะลุยโจทย์พอลิเมอร์ 02:00:00

รีวิวคอร์สเรียน

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียน999 SEATS LEFT
  • 1,700฿
  • 180 วัน
  • 17 ชั่วโมง, 47 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 095-495-4487
  • Line : @cadet-tutor

สถาบันกวดวิชา CADET-TUTOR

จากความตั้งใจสู่ความสำเร็จ…เราพิสูจน์แล้ว ด้วยเปอร์เซ็นต์สอบติดสูงสุดในประเทศ 5 ปีซ้อน! เริ่มต้นกับเรา ณ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความพร้อมสูงสุด…ช่องทางพูดคุยและติดตามเรา

©Cadet-Tutor. All rights reserved.